Eenmanszaak of BV?

In deze blog beschrijven we de verschillen die relevant zijn voor u om de juiste keuze te maken. Ook gaan we nader in op de belangrijkste verschillen tussen de eenmanszaak en de BV.

Eenmanszaak BV
Oprichting Nee Ja d.m.v. notariële akte
Inschrijving KvK Ja Ja
Verplicht kapitaal Geen EUR 0,01 minimum startkapitaal
Aansprakelijkheid 100% zakelijk en privé Alleen de BV
Belastingen Inkomstenbelasting over de winst. Vennootschapsbelasting over de winst. Inkomstenbelasting over salaris en dividend
Werknemersverzekeringen Nee Nee, tenzij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn eigen ontslag niet kan voorkomen

Persoonlijke aansprakelijkheid

Eén van de grootste voordelen van de BV t.o.v. de eenmanszaak is het verschil in de aansprakelijkheid voor de eigenaar/bestuurder van de onderneming. De eigenaar van een eenmanszaak is voor 100% privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De eenmanszaak heeft namelijk geen rechtspersoonlijkheid, wat wil zeggen dat zij niet zelfstandig rechten en verplichtingen kan hebben. Daardoor kunnen schuldeisers van de eenmanszaak hun claim op u verhalen.

Bij een BV is er sprake van bestuursaansprakelijkheid.  De BV is een rechtspersoon en heeft daarom wel eigen rechten en verplichtingen en kan hierdoor ook eigen vermogen bezitten. Als bestuurder of directeur-grootaandeelhouder (DGA) vertegenwoordigt u deze BV. Schuldeisers kunnen zich verhalen op het vermogen van de BV en niet op uw privé vermogen. Dit kan alleen als de bestuurder on onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd.

Belastingdruk

De belastingdruk bij de eenmanszaak ligt veelal lager dan bij de BV. De inkomstenbelasting zijn belast in Box 1. Bij het berekenen van het belastbaar inkomen, kan je als ondernemer gebruik maken van meedere gunstige fiscale aftrekposten zoals:
– zelfstandigenaftrek
– startersaftrek
– meewerkaftrek
– MKB winstvrijstelling
– Aftrek voor oudedagsvoorziening
– stakingsafrek

Bij een BV ligt dit anders. Dan betaalt u vennootschapsbelasting over de winst. Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt 20% over de eerste € 200.000 van de winst en daarboven 25%. De directeur dient jaarlijks het minimale DGA salaris aan zichzelf uit te keren van € 44.000. Daarnaast kan de BV, na de heffing van de vennootschapsbelasting, een deel van de winst uitkeren aan de aandeelhouder. Over deze winstuitkering is de aandeelhouder 25% inkomstenbelasting verschuldigd (box 2, inkomen uit aanmerkelijk belang).

Investeerder aantrekken met de BV

Een BV is een aantrekkelijke structuur voor een investerdeer. Een BV is een zogenoemde kapitaalvennootschap. Dit betekent dat een BV aandelen moet uitgeven die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Door het uitgeven van deze aandelen kan een BV kapitaal aantrekken van nieuwe investeerders. De personen die de aandelen verwerven, de aandeelhouders, zijn niet gehouden tot het bijdragen in de schulden tot meer dan hun inbreng. Dit maakt het dus voor investeerders aantrekkelijk om te investeren in een BV.

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling op de verkoopwinst van bedrijven waarin u een belang heeft. Wanneer u een bedrijf verkoopt, waarin u een belang van ten minste 5% heeft, wordt de verkoopwinst niet belast. Dat betekent dat als u een bedrijf heeft gekocht voor € 18.000 en u het bedrijf verkoopt voor bijvoorbeeld € 1,2 miljoen, u geen belasting betaalt over de winst. Dat is de reden dat ondernemers de voorkeur geven aan een BV. Deze winst kan onbelast worden gebruikt om te herinvesteren in andere bedrijven. Pas op het moment dat de winst aan de natuurlijke persoon wordt uitgekeerd, dient er weer belasting te worden betaald.

Oprichting van uw bedrijf

Een eenmanszaak richt u eenvoudig op door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In principe bent u na inschrijving klaar om te starten.

De kosten voor het starten met een BV zijn hoger dan die van eenmanszaak. Voor het oprichten van een BV dient een akte inclusief aandeelhoudersregister te passeren bij de notaris, waarna de inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsvindt. Een BV is verplicht een jaarrekening te deponeren bij de KvK. Meestal wordt een samenvatting van de jaarrekening gedeponeerd wat een duidelijk beeld geeft van de financiële positie van de BV.

Meer weten over een eenmanszaak of BV?

Neem gerust contact met ons op voor nader advies over deze belangrijke beslissing. Onze specialisten staan voor u klaar.

  • Share: