Ondernemers, let op! De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) geeft u één van de leukste fiscale voordelen. Andere fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB vrijstelling, worden de de boekhouder automatisch toegepast bij de aangifte inkomstenbelasting. Om het voordeel van de KIA te benutten, moet u zelf opletten als ondernemer!

Bij de KIA krijgt u geld toe als u investeert. En niet zomaar een paar tientjes, nee, 28% van de totale investering! U heeft recht op dit fiscale voordeel als u in een kalenderjaar een minimale investering van meer dan € 2.300,- (excl. btw) heeft gedaan.

Welke investeringen tellen mee?

De belastingdienst ziet een investering als het gaat om een aanschaf binnen uw bedrijf wat langer dan 1 jaar mee gaat en wat in aanschaf minimaal € 450,- excl. btw kost.

De Belastingdienst geeft deze definitie:  Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen. Bij bedrijfsmiddelen moet u denken aan machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Maar ook goodwill of vergunningen kunt u beschouwen als bedrijfsmiddelen.

Mag je verschillende investeringen optellen?

Jazeker! Het totaal aan investeringen geldt. Het is dan wel belangrijk dat u die zaken in dat jaar heeft gekocht en betaald en in gebruik heeft genomen binnen de onderneming. Dus heeft u een bureau, een laptop en een kast aangeschaft die sámen meer dan € 2.300,- excl. btw kosten? Dan heeft u recht op een extra aftrek van 28% over de totale investering.

Een voorbeeld

  • U heeft in augustus 2016 een nieuw bureau gekocht van € 825,- excl. btw
  • In september 2016 kocht u een nieuwe laptop voor € 1200,- excl. btw
  • En in oktober 2016 kocht u een nieuwe kast voor € 575,- excl btw

Het totaal aan investeringen bedraagt € 2.600,- excl. btw. Dan heeft u recht op de KIA. De extra aftrekpost waar u recht op heeft, bedraagt: € 2.600,- * 28% = € 728,- Afhankelijk van de belastingschijf waar u in valt, heeft u tot € 326,- netto voordeel!

Hoe zit het met de afschrijvingskosten?

Als u investeert, dan moet u afschrijven. Normaal gesproken schrijf je een investering in bedrijfsmiddelen in 5 jaar af. Dat is bij deze investeringen niet anders. De KIA komt bóvenop de reguliere afschrijvingskosten.

Welke beperkingen legt de Belastingdienst op?

Alleen zaken die meer dan   € 450,- per aanschaf kosten, kunnen voor deze korting worden ingezet. Bij de aankoop van losse onderdelen die bij elkaar horen en die samen meer dan € 450,- kosten, maakt u ook gebruik  van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Investeringen die niet meetellen, zijn goederen die u verkoopt aan uw klanten. Ook kunnen zaken die u vanuit uw privé vermogen inbrengt in uw bedrijf, niet meetellen.

De KIA en de BTW

Doorgaans gebruikt u als investeringsbedrag het aankoopbedrag exclusief BTW. Maar er zijn uitzonderingen!

– Als u BTW plichtig bent (u factureert naar uw klanten met BTW), dan mag u de BTW over de aanschaf van uw investering in vooraftrek nemen in uw BTW aangifte. In dat geval, gebruikt u de investeringskosten exclusief BTW voor de berekening van de belastingkorting. Een computer die inclusief BTW € 484,- kost, kost slechts € 400,- exclusief BTW. Voor de KIA dient u de € 400,- te gebruiken. In dit geval mag u uw computer dus niet gebruiken om uw belastingkorting te verhogen.
– Wanneer u niet BTW plichtig bent en u geen BTW aangiften in hoeft te dienen, dan gebruikt u het bedrag inclusief BTW. Nu gebruikt u het bedrag van € 484,-. Omdat dit bedrag hoger is dan de € 450 grens, telt de computer hier wel mee voor de KIA!

Loop uw voordeel niet mis

U heeft alleen recht op de KIA als u in één jaar voldoende investeert (gekocht en betaald in 2017).  Als u onder de grens komt, heeft u geen fiscaal voordeel. Wij raden u aan om in december naar uw cijfers te kijken en te beslissen of u dit jaar extra wilt investeren. Wanneer u van plan bent om begin volgend jaar iets te kopen, dan kunt u er beter voor kiezen om de aankoop alvast in december te verrichten. De aanschaf telt voor de KIA als aankoop is gefactureerd en betaald in het betreffende jaar dat je € 2.300,- excl BTW investeert.

Deze truc kunt u ook andersom toepassen. Weet u zeker dat u dit jaar de grens van € 2.300 niet gaat halen? Probeer dan zo veel mogelijk investeringen uit te stellen tot januari. De kans is groot dat u de belastingkorting volgend kunt verzilveren!

Wilt u meer weten over de fiscale voordelen voor u als ondernemer? Zoekt u een vertrouwd administratiekantoor voor uw belastingaangiften en het verwerken van uw boekhouding? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact met ons op

  • Share: