Uw financiële partner

Wat kunnen wij voor u betekenen+31 85 065 63 60


info@nieuwenhuisfinancieelmanagement.nl

C-biljet / C-formulier


In Nederland zijn er voor de heffing van inkomstenbelasting twee categorieën belastingplichtigen: binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Een binnenlands belastingplichtige is een natuurlijk persoon die in Nederland woont. Personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomen genieten worden buitenlandse belastingplichtigen genoemd.

 

Buitenlands belastingsplichtige

Woont u buiten Nederland en heeft u inkomsten in Nederland? Of heeft u een tweede woning in Nederland en woont u in het buitenland? Dan moet u voor de Belastingdienst een C-biljet invullen. Uit het invullen van een C-biljet volgt of u belasting moet betalen dan wel terugkrijgt over dat jaar. Het invullen van zo’n C-biljet is behoorlijk lastig en kan flink wat tijd kosten. Niet te vergeten, de keuze tussen binnen- of buitenlands belastingplicht en de consequenties daarvan.

Er kunnen ook nadelen verbonden zijn aan het invullen van het C biljet. Het belastingtarief in Nederland kan bijvoorbeeld hoger zijn dan in het buitenland. Bovendien kan het voorkomen dat wanneer u in enig jaar niet meer dezelfde keuze maakt in uw belastingaangifte, de voordelen van de afgelopen jaren (tot 8 jaar terug) terug betaald moeten worden. Wij adviseren u daarom altijd een belastingadviseur in te schakelen als u een C-biljet heeft ontvangen.

 

Wijziging buitenlandse belastingplichtigen

Tot 1 januari 2015 hadden buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om voor de inkomstenbelasting toch als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. Als men hiervoor kiest, heeft men recht op dezelfde heffingskortingen en aftrekposten als een in Nederland wonende persoon. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek op de in het buitenland gelegen woning. De hypotheekrenteaftrek kan namelijk veelal niet (volledig) benut worden in het woonland van de buitenlandse belastingplichtige, omdat deze persoon Nederlands inkomen geniet.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de keuzeregeling vervangen door een nieuwe regeling: de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Buitenlandse belastingplichtigen hebben door deze nieuwe regeling alleen nog recht op Nederlandse heffingskortingen en aftrekposten wanneer zij aan enkele voorwaarden voldoen. De nieuwe kwalificatieregeling heeft ook gevolgen voor het fiscaal partnerschap van buitenlands belastingplichtigen.

 

Laat uw C-biljet invullen door specialisten

Moet u een C-biljet invullen maar is dat voor u te ingewikkeld? Wij adviseren u altijd een belastingadviseur in te schakelen als u een C-biljet ontvangt.

LET OP: U bent zelf verantwoordelijk voor het insturen van de inkomensverklaring. U kwalificeert niet als buitenlandse belastingplichtige, als de Belastingdienst in Nederland uw verklaring niet ontvangt.

 

Een C-biljet invullen en dan?

Behalve uw C-biljet invullen, kunnen onze specialisten meer voor u betekenen. Uw jaarlijkse belastingaangifte, aangifte erfbelasting of het opstarten van een bezwaarprocedure. Bent u ondernemer? Besteed dan uw gehele boekhouding uit aan onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst!

Kom in contact met een van onze specialisten

Contact


Wilt u het C-biljet door onze specialisten laten invullen? Heeft u advies nodig of wilt u een andere vraag stellen?

Laat het ons gerust weten via onderstaand formulier. Wij nemen zo snel als mogelijk contact op om uw vragen te beantwoorden en te bespreken hoe wij u kunnen ondersteunen.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 085 – 065 63 60.